Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Thực hiện “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn quận Long Biên năm 2020
Ngày đăng 17/08/2020 | 15:42  | Lượt xem: 432

Ngày 17/8/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành kế hoạch 302/KH-UBND Thực hiện “Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam” trên địa bàn quận Long Biên năm 2020

Nội dung xem tại đây