Chỉ đạo điều hành

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 10/2020
Ngày đăng 05/10/2020 | 13:35  | Lượt xem: 1166

Nội dung chủ yếu xem tại đây