Chỉ đạo điều hành

Tổ chức đối thoại định kỳ giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn quận Long Biên năm 2020.
Ngày đăng 05/10/2020 | 13:36  | Lượt xem: 1681

Nội dung chi tiết xem tại đây