Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Tổ chức Tuần Văn hóa – Thương mại – Làng nghề quận Long Biên 2020
Ngày đăng 09/10/2020 | 16:46  | Lượt xem: 1399

Ngày 08/10/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 350/KH-UBND Tổ chức Tuần Văn hóa – Thương mại – Làng nghề quận Long Biên 2020

Nội dung xem tại đây