Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Triển khai thực hiện sáng kiến trong công tác CCHC năm 2020
Ngày đăng 28/10/2020 | 10:38  | Lượt xem: 1286

Ngày 23/10/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 372/KH-UBND Triển khai thực hiện sáng kiến trong công tác CCHC năm 2020

Nội dung xem tại đây