Chỉ đạo điều hành

Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới quận Long Biên năm 2020
Ngày đăng 02/11/2020 | 15:41  | Lượt xem: 1335

Ngày 30/10/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 379/KH-UBND Thực hiện Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới quận Long Biên năm 2020

Nội dung xem tại đây