Chỉ đạo điều hành

Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng quận Long Biên Năm học 2020-2021
Ngày đăng 10/11/2020 | 17:21  | Lượt xem: 1473

Ngày 10/11/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 394/KH-UBND Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng quận Long Biên Năm học 2020-2021

Nội dung xem tại đây