Chỉ đạo điều hành

Chương trình số 02 của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận Long Biên khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 20/11/2020 | 09:17  | Lượt xem: 1009

Ngày 15/10/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Chương trình nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn quận Long Biên, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2020-2025 (Chương trình 02 của Quận ủy)

Nội dung chi tiết xem tại đây