Chỉ đạo điều hành

Chương trình số 03 của BCH Đảng bộ Quận Long Biên khóa IV nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 20/11/2020 | 09:19  | Lượt xem: 940

Ngày 15/10/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Chương trình đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng đô thị, trọng tâm giải quyết vấn đề thoát nước, đảm bỏa cảnh quan, môi trường trên địa bàn quận Long Biên, giai đoạn 2020-2025 (Chương trình 03 của Quận ủy)

Nội dung chi tiết xem tại đây