Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch quán triệt, tuyên tuyền Nghị quyết Đại hội và 03 Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 20/11/2020 | 09:20  | Lượt xem: 1051

Ngày 23/10/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 05-KH/QU Kế hoạch quán triệt, tuyên tuyền Nghị quyết Đại hội và 03 Chương trình công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ quận Long Biên khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Nội dung chi tiết xem tại đây