Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Ngày đăng 20/11/2020 | 09:22  | Lượt xem: 1877

Ngày 04/11/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 06-KH/QU Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nội dung chi tiết xem tại đây