Chỉ đạo điều hành

Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý
Ngày đăng 20/11/2020 | 10:50  | Lượt xem: 3451

Ngày 11/11/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2020 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Nội dung chi tiết tại đây