Chỉ đạo điều hành

Kế Hoạch tổ chức Hội chợ trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh – thương mại tại tuyến đường Hội Xá, Chu Huy Mân quận Long Biên
Ngày đăng 08/12/2020 | 11:33  | Lượt xem: 1622

Ngày 04/12/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 432/KH-UBND về tổ chức Hội chợ trưng bày, triển lãm sinh vật cảnh – thương mại tại tuyến đường Hội Xá, Chu Huy Mân quận Long Biên

Nội dung xem tại đây