Chỉ đạo điều hành

Điều chỉnh một số biện pháp để chủ động phòng, chống dịch Covid-19
Ngày đăng 09/07/2021 | 09:45  | Lượt xem: 665

Ngày 09/7/2021, UBND quận Long Biên ban hành văn bản số 1250/UBND-YT về việc điều chỉnh một số biện pháp để chủ động phòng, chống dịch Covid-19

Nội dung chi tiết xem tại đây