Chỉ đạo điều hành

Công văn thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 10/05/2021 | 17:12  | Lượt xem: 1149

Ngày 06/5/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành công văn số 773/UBND-YT về việc thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 05/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Nội dung chi tiết xem tại đây