Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Tổ chức gặp mặt, tiếp xúc với doanh nghiệp trên địa bàn quận Long Biên 2020
Ngày đăng 12/10/2020 | 11:05  | Lượt xem: 3419

Ngày 09/10/2020 Ủy ban nhân dân quận Long Biên ban hành Kế hoạch 353/KH-UBND Tổ chức gặp mặt, tiếp xúc với doanh nghiệp trên địa bàn quận Long Biên 2020

Nội dung xem tại đây