Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch tổ chức hoạt động “Tết Trung thu” cho trẻ em trên địa bàn quận năm 2020
Ngày đăng 19/08/2020 | 17:26  | Lượt xem: 588

Ngày 19/08/2020 Ủy ban nhân dân quận ban hành Kế hoạch 305/KH-UBND Tổ chức hoạt động “Tết Trung thu” cho trẻ em trên địa bàn quận năm 2020

Nội dung xem tại đây