Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn quận Long Biên năm 2022
Ngày đăng 18/04/2022 | 13:04  | Lượt xem: 6735

Ngày 15/4/2022, UBND Quận ban hành Kế hoạch số 195/KH-UBND  triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi trên địa bàn quận Long Biên năm 2022. Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây.