Chỉ đạo điều hành

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Quận, Ban Thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng 05/10/2020 | 13:34  | Lượt xem: 339

Nội dung chi tiết xem tại đây