Chỉ đạo điều hành

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 7/2020
Ngày đăng 03/07/2020 | 16:30  | Lượt xem: 1185

Nội dung chi tiết xem tại đây