Chỉ đạo điều hành

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 18/05/2021 | 14:52  | Lượt xem: 1709

Ngày 11/5/2021, UBND quận Long Biên ban hành công văn số 815/UBND-YT về việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 11/5/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Nội dung chi tiết xem tại đây