Chỉ đạo điều hành

Thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND thành phố về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19
Ngày đăng 19/07/2021 | 17:36  | Lượt xem: 758

Ngày 18/7/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành văn bản số 1320/UBND-YT về việc thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của UBND thành phố về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19

Nội dung chi tiết xem tại đây