Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch công tác trọng tâm của UBND quận tháng 02/2021
Ngày đăng 04/02/2021 | 09:35  | Lượt xem: 956

Ngày 28/01/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 73/KH-UBND về các nội dung công việc trọng tâm tháng 02/2021

Nội dung chi tiết xem tại đây