Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên năm 2021
Ngày đăng 04/02/2021 | 09:37  | Lượt xem: 1116

Ngày 04/02/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 84/KH-UBND về việc phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Long Biên năm 2021

Nội dung chi tiết xem tại đây