Chỉ đạo điều hành

Thực hiện Công điện khần số 07/BCĐ-UBND của UBND Thành phố về phòng, chống dịch Covid - 19
Ngày đăng 26/08/2020 | 09:13  | Lượt xem: 1262

Ngày 18/08/2020 BCĐ phòng chống dịch Covid-19 quận ban hành Công văn số 22-CV/BCĐ v/v thực hiện Công điện khần số 07/BCĐ-UBND của UBND Thành phố về phòng, chống dịch Covid - 19

Nội dung xem tại đây