Chỉ đạo điều hành

Quyết định phân công Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận theo dõi tổ chức cơ sở Đảng
Ngày đăng 26/08/2020 | 09:16  | Lượt xem: 957

Ngày 25/08/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Quyết định số 09-QĐ/QU phân công Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy phụ trách, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quận theo dõi tổ chức cơ sở Đảng

Nội dung chi tiết tại đây