Chỉ đạo điều hành

Thông báo v/v phân công lãnh đạo dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021
Ngày đăng 01/09/2020 | 16:38  | Lượt xem: 921

Ngày 31/08/2020, Quận ủy Long Biên ban hành Thông báo số 21-TB/QU, ngày 31/8/2020 v/v phân công lãnh đạo dự Lễ khai giảng năm học 2020-2021

Nội dung chi tiết tại đây