Chỉ đạo điều hành

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 9/2020
Ngày đăng 01/09/2020 | 16:43  | Lượt xem: 1828

Nội dung chi tiết xem tại đây