Chỉ đạo điều hành

Phát triển giáo dục mầm non quận Long Biên giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng 30/03/2021 | 10:42  | Lượt xem: 685

Ngày 19/3/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND về việc phát triển giáo dục mầm non quận Long Biên giai đoạn 2021-2025

Nội dung chi tiết xem tại đây