Chỉ đạo điều hành

Công tác trọng tâm của UBND quận tháng 4/2021
Ngày đăng 30/03/2021 | 10:44  | Lượt xem: 1158

Ngày 29/3/2021, UBND quận Long Biên đã ban hành Kế hoạch số 154/KH-UBND về các nội dung công tác trọng tâm trong tháng 4/2021

Nội dung chi tiết xem tại đây