Chỉ đạo điều hành

Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ quận,Ban thường vụ Quận ủy và Thường trực Quận ủy khóa III nhiệm kỳ 2015-2020 (sửa đổi, bổ sung)
Ngày đăng 15/07/2019 | 11:22  | Lượt xem: 565

Nội dung xem tại đây