Chỉ đạo điều hành

Thông báo về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ IX - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày đăng 11/11/2019 | 09:38  | Lượt xem: 685

Ngày 06/11/2019, Thường trực HĐND quận Long Biên ban hành Thông báo số 90/TB-HĐND về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ IX - HĐND quận khoá III, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nội dung chi tiết xem tại đây