Chỉ đạo điều hành

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực, Ban Thường vụ Quận uỷ định hướng chỉ đạo trong tháng 12/2019
Ngày đăng 02/12/2019 | 11:15  | Lượt xem: 608

Nội dung chi tiết xem tại đây