Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng Thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày đăng 04/04/2023 | 16:20  | Lượt xem: 1291

Ngày 02/3/2023 Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 171-KH/QU thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng Thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây