Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch kiểm soát việc thực hiện quy trình điều hành chung, quy trình nội bộ của Quận ủy và Đảng ủy phường năm 2023
Ngày đăng 04/04/2023 | 16:27  | Lượt xem: 2470

Ngày 10/3/2023 Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 174-KH/QU kiểm soát việc thực hiện quy trình điều hành chung, quy trình nội bộ của Quận ủy và Đảng ủy phường năm 2023. Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây