Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện Kết luận 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam” trong tình hình mới
Ngày đăng 04/04/2023 | 16:28  | Lượt xem: 2300

Ngày 20/3/2023 Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch số 175-KH/QU thực hiện Kết luận 44-KL/TW, ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam” trong tình hình mới. Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây