Chỉ đạo điều hành

Thông báo một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 5/2023
Ngày đăng 28/04/2023 | 21:34  | Lượt xem: 387

Ngày 28/4/2023 Quận ủy Long Biên đã ban hành Thông báo số 874-TB/QU một số nội dung chủ yếu Thường trực Quận ủy, Ban Thường vụ Quận ủy định hướng chỉ đạo trong tháng 5/2023. Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây