Chỉ đạo điều hành

Thông báo thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 2 - HĐND quận khóa IV
Ngày đăng 09/07/2021 | 09:44  | Lượt xem: 553

Ngày 07/7/2021, Thường trực HĐND quận ban hành Thông báo số 02/TB-HĐND về thời gian, nội dung và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 2 - HĐND quận khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Nội dung chi tiết xem tại đây