Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Triển khai Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị
Ngày đăng 07/09/2022 | 16:12  | Lượt xem: 212

Ngày 18/7/2022, Quận ủy Long Biên ban hành Kế hoạch 128-KH/QU triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nội dung chi tiết văn bản xem tại đây