văn hóa - xã hội

Trung tâm Dân số - KHHGĐ quận Long Biên tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác Dân số - KHHGĐ năm 2017
Ngày đăng 09/03/2017 | 16:15 PM  | Lượt xem: 1947

Sáng ngày 09/3/2017, tại giảng đường tầng 4 - Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận Long Biên, Trung tâm DS-KHHGĐ phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác Dân số - KHHGĐ năm 2017.

Dự và trực tiếp làm giảng viên của lớp tập huấn có Thạc sỹ - Bác sỹ Nguyễn Đình Lân - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ Thành phố Hà Nội; Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Kim Định – Quận uỷ viên - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị;  đồng chí Trần Thị Lê Anh - Giám đốc Trung tâm DS - KHHGĐ.  Lớp tập huấn được thực hiện theo Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 của UBND Quận Long Biên với thành phần học viên là 100% cán bộ thường trực và cộng tác viên Dân số - KHHGĐ 14 phường.

Trong thời gian qua, trên phạm vi cả nước nói chung, Thủ đô Hà Nội và quận Long Biên nói riêng, công tác DS-KHHGĐ đã gặp nhiều khó khăn, thách thức trong việc thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh về giảm sinh và sinh con thứ ba, ổn định tỷ số giới tính khi sinh và các chỉ tiêu chuyên ngành về kế hoạch hóa gia đình, cùng thực trạng già hoá dân số và vấn đề di cư tại các khu đô thị. Để giải quyết kịp thời những khó khăn nêu trên, tại lớp tập huấn, đồng chí giảng viên đã truyền đạt những chủ trương mới nhất của ngành DS-KHHGĐ giai đoạn 2016-2020 với định hướng về dân số và phát triển:  Những thành tựu và thách thức của công tác DS-KHHGĐ nước ta hiện nay; quan điểm, định hướng chương trình DS-KHHGĐ giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 15/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về một số giải pháp tăng cường công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 – 2020;  Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016 - 2025.

Để triển khai có hiệu quả các văn bản trên, năm 2017 và những năm tiếp theo, công tác dân số tại quận Long Biên cần tập trung giải quyết một số vấn đề chính, đó là duy trì mức sinh thấp hợp lý; tăng cường tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai; khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh; tập trung tuyên truyền để người dân không hiểu sai về chính sách dân số; quản lý tốt di biến động dân số. Đặc biệt cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể, sự quyết tâm, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ dân số từ quận đến cơ sở để triển khai đạt kết quả các hoạt động tuyên truyền và cung ứng dịch vụ về nâng cao chất lượng dân số.

 Bên cạnh nội dung cung cấp kiến thức chung về Dân số - KHHGĐ,  đồng chí giảng viên đã nhấn mạnh vai trò và nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ dân số cơ sở trong tình hình mới, với các nhiệm vụ chính là quản lý biến động dân số, tuyên truyền vận động mỗi gia đình sinh đủ 2 con, giảm sinh con thứ ba, thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình và chương trình nâng cao chất lượng dân số.

Với hệ thống các kiến thức được trang bị tại lớp tập huấn sẽ giúp đội ngũ cán bộ, cộng tác viên DS-KHHGĐ nâng cao năng lực, kỹ năng triển khai và tổ chức các hoạt động về DS-KHHGĐ tại cơ sở, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về công tác DS-KHHGĐ năm 2017 và những năm tiếp theo, đưa sự nghiệp dân số quận Long Biên phát triển ổn định và bền vững./.