văn hóa - xã hội

Chuyên đề công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017: Bạo lực gia đình
Ngày đăng 14/03/2017 | 16:13 PM  | Lượt xem: 1098

Sáng ngày 14/3/2017, tại hội trường tầng 2 khu liên cơ quan UBND quận, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ quận Long Biên tổ chức tuyên truyền công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017: Chuyên đề Bạo lực gia đình

Dự hội nghị tuyên truyền có đồng chí Trần Thị Hoài Hương - Quận ủy viên, Trưởng phòng Lao động TB&XH, Phó Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ quận; các đồng chí trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Ủy ban MTTQ, đoàn thể chính trị xã hội quận, Ủy viên ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ quận, Chủ tịch, phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ Công an, Quân đội; cấp phường gồm: Lãnh đạo các phường là nữ, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, Ban thường vụ hội liên hiệp phụ nữ, Chi hội trưởng chi hội phụ nữ nòng cốt cơ sở.

Báo cáo viên trao đổi chuyên đề

Trực tiếp làm báo cáo viên lớp tập huấn có đồng chí Đinh Đoàn – nhà tâm lý học, giám đốc công ty TNHH tư vấn tâm lý - Đào tạo cá nhân và cộng đồng đã truyền đạt, trao đổi các nội dung về bạo lực giới trong đó kỹ hơn về bạo lực gia đình, nguyên nhân, các giải pháp nhằm đẩy lùi bạo lực gia đình...bên cạnh kiến thức chung về bình đẳng giới, đồng chí giảng viên còn nhấn mạnh vai trò và nhiệm vụ của các phòng, ban, ngành để thúc đẩy công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn quận.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hoài Hương – Quận ủy viên, trưởng phòng LĐTBXH quận, Phó trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ quận triển khai Kế hoạch của UBND quận về công tác bình đẳng giới năm 2017, đề nghị các phòng, ban, ngành có liên quan, UBND các phường theo chức năng nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2017 đặc biệt hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ chính trị về "Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH" trên địa bàn quận, tháng hàng động vì bình đẳng giới từ 15/11-15/12/2017./.

Các đại biểu dự buổi tuyên truyền về chuyên đề BĐG