văn hóa - xã hội

Thành phố Hà Nội kiểm tra, giám sát về hoạt động tín dụng chính sách của quận Long Biên năm 2021.
Ngày đăng 15/07/2021 | 09:53  | Lượt xem: 722

Sáng ngày 14/7/2021, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội đã có buổi kiểm tra, giám sát về hoạt động tín dụng chính sách của quận Long Biên năm 2021.

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát của Thành phố có đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Uỷ viên Ban thường vụ Quận ủy - Phó Chủ tịch UBND Quận - Trưởng ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận cùng các thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận Long Biên; Lãnh đạo UBND phường Long Biên, Ban trợ giúp người nghèo Phường, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ Phường, các ông, bà là Tổ trưởng tổ Tiết kiệm & vay vốn của phường.

Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Phó chủ tịch UBND Quận tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra, giám sát của Thành phố về hoạt động tín dụng chính sách của quận Long Biên năm 2021.          

Tại buổi làm việc, Đ/c Nguyễn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND - Trưởng ban trợ giúp người nghèo phường Long Biên báo cáo kết quả triển khai hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn đến 30/6/2021, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Theo đó, dư nợ các chương trình tín dụng của phường là 24.383 triệu đồng/490 hộ vay; 6 tháng đầu năm 2021 đã cho 90 khách hàng vay vốn, số tiền 4.450 triệu đồng; tỷ lệ thu nợ đến hạn 100%, thu lãi đạt 100%;  Toàn phường có 11/11 tổ được xếp loại tốt,  không có tổ dư nợ đưới 1.000 triệu đồng, không có nợ quá hạn. Định kỳ vào ngày 16 hàng tháng và những phiên giao dịch bổ sung, UBND phường đã quan tâm, tạo điều kiện bố trí điểm giao dịch của NHCSXH Quận tại hội trường phường. Hệ thống biển hiệu điểm giao dịch, bảng thông tin chính sách tín dụng ưu đãi, danh sách hộ vay vốn, thủ tục giải quyết công việc của NHCSXH được treo ở vị trí thuận tiện để người dân trên địa bàn dễ quan sát, tra cứu và tiếp cận.

Đoàn kiểm tra, giám sát đã đi kiểm tra, giám sát thực tế công tác vay vốn đối với ba (03) hộ trên địa bàn, qua kiểm tra giám sát cho thấy các hộ dân được nhận đủ tiền vay theo hợp đồng vay vốn, sử dụng tiền vay đúng mục đích trong phương án vay vốn được duyệt, hồ sơ vay vốn được miễn phí, quy trình, thủ tục đơn giản, công khai, minh bạch, tiền vay được nhận trực tiếp tại Điểm giao dịch tại UBND phường nên tiết kiệm về thời gian và công sức.

Sau khi kiểm tra giám sát tại một số hộ vay vốn, Đoàn tiếp tục làm việc với Ban đại diện HĐQT NHCSXH Quận tại trụ sở UBND phường Long Biên. Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận đã đã báo cáo kết quả hoạt động đến 30/6/2021, những thuận lợi, khó khăn và kế hoạch, nhiệm vụ triển khai hoạt động tín dụng chính sách những tháng cuối  năm 2021 trên địa bàn Quận; đồng thời, kiến nghị Thành phố quan tâm bổ sung nguồn vốn cho vay hỗ trợ người dân khôi phực sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid- 19. .

Kết luận tại buổi làm việc, thay mặt Đoàn, đồng chí Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố - Thành viên Ban đại diện HĐQT NHCSXH thành phố, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát đã ghi nhận và đánh giá cao công tác chỉ đạo, điều hành và những kết quả đạt được trong hoạt động tín dụng chính sách của quận Long Biên. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, song  Ban đại diện NHCSXH quận đã ban hành các quyết định về chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng chính sách năm 2021 tới 14 phường; Chỉ đạo NHCSXH quận duy trì thực hiện đúng quy định về thời gian, địa điểm giao dịch tại các phường, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch và duy trì hoạt động bình thường của đơn vị. Tổng dư nợ các chương trình là 275.576 triệu đồng, tăng 8.435 triệu đồng so với năm 2020;  Doanh số cho vay 6 tháng đầu năm 2021 là 70.794 triệu đồng, doanh số thu nợ là 62.078 triệu đồng. Toàn quận có 137/137  tổ tiết kiệm và vay vốn được xếp loại Tốt. Tỷ lệ thu nợ đến hạn đạt 100%. Chất lượng được duy trì ổn định, không có nợ quá hạn. Đoàn kiểm tra cũng tiếp nhận kiến nghị của Ban đại diện HĐQT NHCSXH Quận về quan tâm bổ sung nguồn vốn cho vay hỗ trợ người dân khôi phực sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid- 19 và một số nội dung liên qua đến cơ chế, chính sách để tổng hợp đề xuất, báo cáo UBND - Ban đại diện HĐQT NHCSXH Thành phố.

Đồng chí Đinh Thị Thu Hương - Ủy viên Ban thường vụ Quận ủy - Phó Chủ tịch UBND quận -  Trưởng ban đại diện NHCSXH quận đã tiếp thu ý kiến của Đoàn về tiếp tục thực hiện tốt công tác chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn quận, đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp NHCSXH Quận triển khai có hiệu quả các văn bản của cấp trên, làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tăng trưởng dư nợ gắn với việc không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng, qua đó tạo điều kiện giúp hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tiếp cận tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm góp phần tích cực thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân trên địa bàn Quận.