văn hóa - xã hội

Quận Long Biên tổng kết việc tổ chức Hội nghị nhân dân năm 2009
Ngày đăng 25/11/2009 | 00:00  | Lượt xem: 783

Sáng nay ngày 30/9/2009, UBND - Uỷ ban MTTQ quận Long Biên tổ chức hội nghị tổng kết việc tổ chức Hội nghị nhân dân năm 2009 bàn xây dựng đời sống văn hoá - thực hiện giao tiếp ứng xử văn hoá, nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn nhà - hè - đường phố xanh - sạch, đảm bảo an sinh xã hội.

 

          Thực hiện kế hoạch số 167/KHLT/UBND - MTTQ ngày 19/8/2009 của UBND - uỷ ban MTTQ quận Long Biên v/v tổ chức Hội nghị đại biểu nhân dân và ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân quận Long Biên năm 2009, chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; sau hơn một tháng triển khai, quận Long Biên đã hoàn thành việc tổ chức Hội nghị nhân dân ở 316 tổ dân phố và Hội nghị Đại biểu nhân dân 14 phường theo đúng chỉ đạo của UBND - uỷ ban MTTQ thành phố Hà Nội. Sáng ngày 30/8/2009 tại trụ sở Quận uỷ – HĐND – UBND quận Long Biên, Uỷ ban nhân dân – Uỷ ban Mặt trận tổ quốc quận tổ chức hội nghị đánh giá kết quả tổ chức Hội nghị nhân dân các phường, tổ dân phố của quận năm 2009.
          Tham dự hội nghị có các đồng chí: Đặng Việt Quân, phó chủ tịch uỷ ban MTTQ thành phố; Phùng Quang Trung, trưởng Nếp sống văn hoá và Gia đình, sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch; Ngô Văn Quý, phó Bí thư Quận uỷ; Nguyễn Tiến Bộ, TVQU, chủ tịch uỷ ban MTTQ quận; Trần Thị Ngọc, QUV, phó chủ tịch UBND - trưởng Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” quận; các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo quận; các chủ tịch UBND, chủ tịch MTTQ, cán bộ Văn hoá - Thông tin 14 phường; các ông, bà tổ trưởng và trưởng ban công tác mặt trận của 14 tổ dân phố được khen thưởng.
Sau khi nghe báo cáo đánh giá kết quả tổ chức hội nghi nhân dân của Ban chỉ đạo quận, phát biểu của đại biểu cơ sở, ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, Quận, đồng chí Trần Thị Ngọc, phó chủ tịch UBND quận kết luận:
- Hội nghị nhân dân năm 2009 quận Long Biên đã xác định chủ đề: “Nhân dân bàn xây dựng đời sống văn hoá - thực hiện giao tiếp ứng xử văn hoá, nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn nhà - hè - đường phố xanh – sạch, đảm bảo an sinh xã hội, thiết thực chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”và phương châm chỉ đạo “Dân chủ – trang trọng – thiết thực – hiệu quả” đúng với chỉ đạo của Thành phố.
- Các cấp uỷ Đảng đã tập trung lãnh đạo, UBND Quận và các phường đã phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các ngành, đoàn thể làm tốt công tác chuẩn bị; chủ toạ hội nghị cơ bản điều hành tốt hội nghị theo đúng chương trình; tỷ lệ nhân dân đi họp đạt 65,18%, tăng hơn năm 2008 là 2,18%; đã có 2.304 đại biểu phát biểu ý kiến đúng với nội dung của chủ đề hội nghị, trong đó tập trung đề ra các giải pháp cụ thể thực hiện giao tiếp ứng xử văn hoá, nếp sống văn minh đô thị, giữ gìn nhà - hè - đường phố xanh – sạch, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng Gia đình văn hoá, Tổ dân phố văn hoá; 100% các tổ dân phố và đoàn thể đã ký cam kết thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết hội nghị
- Yêu cầu UBND các phường có chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương v/v thực hiện Nghị quyết Hội nghị nhân dân năm 2009 triển khai tới các ngành thành viên Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hoá”, các tổ dân phố thực hiện. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát; định kỳ tổ chức giao ban, sơ kết rút kinh nghiệm; biểu dương kịp thời các tập thể cá nhân làm tốt. UBND các phường đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết Hội nghị nhân dân năm 2009.
Để ghi nhận thành tích trong tổ chức tốt Hội nghị nhân dân năm 2009, Uỷ ban MTTQ quận đã quyết định khen thưởng 6 phường Bồ Đề, Ngọc Lâm, Gia Thuỵ, Ngọc Thuỵ, Sài Đồng, Đức Giang và 14 tổ dân phố của 14 phường.