văn hóa - xã hội

KẾT THÚC CHIẾN DỊCH TĂNG CƯỜNG TUYÊN TRUYỀN , VẬN ĐỘNG LỒNG GHÉP DỊCH VỤ SKSS/KHHGĐ ĐỢT II
Ngày đăng 25/11/2009 | 00:00  | Lượt xem: 867

    Ngày 22/09/2009, kết thúc chiến dich "Tăng cường tuyên truyền, vận động  lồng ghép dịch vụ  SKSS /KHHGĐ” đợt II năm 2009.

 

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 06/02/2009 của UBND Quận về việc tổ chức chiến dịch tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ năm 2009 được triển khai đến các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ chủ chốt 14 phường.
            Được sự quan tâm của các cấp Uỷ Đảng, Chính quyền, các Ban, Ngành, Đoàn thể đã vào cuộc và trực tiếp chỉ đạo chiến dịch. Đồng thời huy động được sự hưởng ứng của đông đảo tầng lớp nhân dân đối với công tác DS-KHHGĐ, từng bước xã hội hóa công tác DS-KHHGĐ. Thêm vào đó là sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ cộng tác viên, đã vận động đối tượng cá biệt đến trạm y tế khám và kiểm tra về SKSS và thực hiện các biện pháp KHHGĐ.
          Công tác tuyên truyền cơ bản đáp ứng về chất lượng, nội dung thiết thực cho người dân hiểu và  thay đổi hành vi về SKSS/KHHG§.        
                   Huy động nguồn kinh phí địa phương: 14/14 phường có đầu tư kinh phí hỗ trợ cho chiến dịch bằng nguồn kinh phí địa phương.
          Dịch vụ được cung ứng kịp thời, chi đáo nên đã thu hút được các đối tượng ra khám kiểm tra SKSS và thực hiện KHHGĐ.
 
Thời gian thực hiện chiến dich:
- Đợt I  triển khai vào 25/2/2009 kết thúc ngày 25/4/2009.
- Đợt II triển khai tháng 7/2009 đến hết tháng 10/2009.
Mục tiêu chiến dịch
Phấn đầu thực hiện trong chiến dịch đạt 70% các chi tiêu về biện pháp tránh thai lâm sàng được giao năm 2009.
Kết thúc chiến dịch đợt I, kết quả thực hiện so với kế hoạch năm đề ra như sau:
- Triệt sản: 53.1%
- DCTC: 56.6%
- Thuốc tiêm tránh thai: 66.2%
- Thuốc tránh thai uống: 96.2%.
- Bao cao su: 97.1%
Một số chỉ tiêu KHHGĐ còn thấp sau khi chiến dịch kết thúc. Trung tâm DS-KHHGĐ Quận Long Biên ban hành kế hoạch số 08/KH-DS-KHHGĐ ngày 01/07/2009 hướng dẫn tổ chức chiến dịch “ Tăng cường tuyên truyền, vận động lồng ghép dịch vụ SKSS/KHHGĐ” đợt II năm 2009 với mục tiêu phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu về biện pháp tránh thai lâm sàng được giao năm 2009.
Chiến dịch đợt II được triển khai thực hiện tại 5 phường: Đức Giang, Ngọc Thụy, Bồ Đề, Sài Đồng và Thạch Bàn. 09 phường còn lại xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, tư vấn vận động đối tượng CSSKSS/KHHGĐ, điều trị cho các bệnh nhân viêm nhiễm đường sinh sản đặc biệt là số bệnh nhân đã được điều trị sau chiến dịch đợt I.
Kết thúc chiến dịch đợt II, kết quả thực hiện so với các chỉ tiêu được giao của năm 2009 như sau:
- DCTC: 1628 người đạt 95.8 % so với kê hoạch.
- Triện sản: 28 người đạt 93.3 % so với kế hoạch.
- Thuốc tiêm tránh thai: 131 người đạt 163.8 % so với kế hoạch.
- Thuốc uống tránh thai: 2951 người đạt 128% so với kế hoạch.
- Bao cao su: 11334 người đạt 128.8% so với kế hoạch.
- Các biện pháp phi lâm sàng đã vượt kế hoạch năm.
Với kết quả trên,Trung tâm DS-KHHGĐ không triển khai chiến dịch đợt III. Các chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch các phường tiếp tục tổ chức dịch vụ KHHGĐ trong ngày làm mẹ an toàn hàng tháng.