văn hóa - xã hội

Tập huấn công tác lao động thương binh xã hội
Ngày đăng 25/11/2009 | 00:00  | Lượt xem: 670

UBND quận Long Biên tổ chức lớp tập huấn công tác lao động thương binh xã hội năm 2009

       Ngày 30/9 và 01/10 /2009 UBND Quận Long Biên tổ chức tập huấn công tác lao động thương binh xã hội năm 2009, theo Quyết định số 3186/QĐ-UBND ngày 25/9/2009.

       Lớp tập huấn gồm các thành phần: Thành viên BCĐ trợ giúp người nghèo quận; Phó chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội thanh niên xung phong, Cán bộ lao động LĐTBXH và tổ trưởng tổ dân phố với tổng số 347 học viên tham dự.

       Nội dung tập huấn đi sâu vào các chính sách hỗ trợ đối với hội nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị dịnh 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của chính phủ và chính sách đối với người có công với cách mạng. Trong quá trình tập huấn đã giải đáp trên 40 tình huống cụ thể còn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương.

          Lớp tập huấn đã thành công tốt đẹp.