văn hóa - xã hội

Khảo sát, đánh giá hiện trạng các di tích trên địa bàn quận Long Biên.
Ngày đăng 25/02/2010 | 00:00  | Lượt xem: 1092

UBND quận Long Biên thành lập tổ khảo sát đánh giá hiện trạng các di tích trên địa bàn quận phục vụ công tác đầu tư, tu bổ giai đoạn 2009-2015.

Nhằm phát huy nội lực và tăng cường tính chủ động trong công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền, nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy tác dụng giá trị di sản văn hoá. Đánh giá đúng thực trạng, mức độ xuống cấp của từng di tích, những bất cập trong việc xây dựng trước đây không đúng theo quy chuẩn truyền thống và các hạng mục công trình bị ảnh hưởng đô thị hoá hiện nay.

UBND quận Long Biên đã có Quyết định thành lập Tổ khảo sát đánh giá hiện trạng các di tích trên địa bàn quận do bà Trần Thị Vân Anh - Trưởng phòng Văn hoá và Thông tin làm tổ trưởng; Thành viên là đại diện các đơn vị: phòng Tài nguyên – Môi trường, Tài chính - Kế hoạch; Quản lý đô thị, Ban quản lý dự án và các ông, bà Phó chủ tịch UBND, cán bộ Văn hoá thông tin của 13/14 phường trên địa bàn quận (phường Sài Đồng không có di tích). Ngoài ra, UBND quận mời đại diện Ban quản lý Di tích – Danh thắng, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thành phố tham gia là thành viên tổ khảo sát.

Thời gian tiến hành khảo sát từ ngày 12/10/2009 đến 23/10/2009.

          Tổ khảo sát có trách nhiệm xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức khảo sát thực tế về hiện trạng, mức độ xuống cấp của từng di tích; lập báo cáo trình Quận uỷ, HĐND, UBND quận về kế hoạch đầu tư, các phương án đầu tư, tu bổ các di tích trên địa bàn quận giai đoạn 2009-2015. Bên cạnh đó, tổ khảo sát sẽ hướng dẫn các phường trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích tại địa phương.

          Kết quả khảo sát là cơ sở cho việc quy hoạch, đầu tư, tu bổ các di tích trên địa bàn quận giai đoạn 2009-2015.