văn hóa - xã hội

Kết quả khảo sát, nghiên cứu và giám định cổ vật năm 2009
Ngày đăng 25/02/2010 | 00:00  | Lượt xem: 693

Ngày 15/10/2009, UBND quận Long Biên đã tổ chức hội nghị báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát, nghiên cứu và giám định cổ vật tại các di tích trên địa bàn quận năm 2009.

Nhằm bảo tồn và phát huy tác dụng của các cổ vật, di vật trong các di tích lịch sử - văn hoá trên địa bàn quận, năm 2009 UBND quận Long Biên tiếp tục phối hợp với Viện Bảo tàng lịch sử Việt Nam tổ chức giám định cổ vật tại 06 di tích trên địa bàn: chùa Đống Lim (Phường Long Biên); Chùa Vo Trung, Chùa Hội Xá, Đình Hội Xá (Phường Phúc Lợi); Chùa Tình Quang, Đình Tình Quang (Phường Giang Biên). Thời gian thực hiện từ tháng 5 đến tháng 8/2009.

Bằng phương pháp nghiên cứu khảo cổ học truyền thống kết hợp với phương pháp liên ngành Khảo cổ - Dân tộc học, Xã hội học, Văn hoá dân gian, Hán Văn, Tôn giáo, Tổ công tác đã thống kê, phân loại, khảo tả, đo vẽ, chụp ảnh, dập hoa văn, ký tự, ký hiệu, lập hệ thống phiếu, đánh giá hiện trạng, giám định giá trị, nguồn gốc, niên đại các cổ vật..., đã lập hồ sơ khoa học cho 209 cổ vật được đăng ký, với 4 nhóm chất liệu chính là: đá, gỗ, đất bồi và đồng. Đây chính là cơ sở để đề xuất những kiến nghị trong việc bảo tồn và phát huy giá trị các cổ vật trong các di tích trên địa bàn quận.

Việc nghiên cứu, giám định cổ vật cùng với việc khảo sát thực địa 6 di tích này đã bổ sung thêm nhận thức về diện mạo lịch sử - văn hoá lâu đời của vùng đất Long Biên "Địa linh, Nhân kiệt".