văn hóa - xã hội

Quận Long Biên tổ chức chiến dịch tiêm Vắc xin phòng viêm não Nhật bản cho trẻ em từ 1 đến 5 tuổi
Ngày đăng 12/03/2010 | 00:00  | Lượt xem: 1037

Toàn bộ trẻ em sinh từ ngày 01/1/2004 đến 31/12/2008 hiện đang sinh sống trên địa bàn quận sẽ được tiêm vắc xin phòng viêm não Nhật Bản.

Ngày 04/3/2010, UBND quận Long biên đã triển khai kế hoạch tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin phòng viêm não Nhật Bản cho trẻ em từ 1 - 5 tuổi (sinh từ ngày 011/2004 đến 31/12/2008) trên địa bàn quận, nhằm mục tiêu tiêm chủng đầy đủ cho 95% trẻ trong diện tiêm chủng theo quy mô xã, phường đảm bảo an toàn, chất lượng.

Chiến dịch được tổ chức vào 4 vòng:

- Vòng 1: ngày 19, 20, 21/3/2010, tiêm mũi 1 cho trẻ chưa tiêm lần nào và những trẻ đến lịch tiêm từ mũi thứ 2 trở lên.

- Vòng 2: ngày 26, 27, 28/3/2010, tiêm mũi thứ 2 cho trẻ đã tiêm mũi 1 và tiêm cho các trẻ chưa được tiêm trong vòng 1

- Vòng 3: ngày 22, 23, 24/4/2010, tiêm cho trẻ đến lịch tiêm chủng mũi 3 và trẻ chưa tiêm vòng 1, 2. Tiêm mũi thứ 2 vào chiều ngày 04/5/2010.

- Vòng 4: Ngày 21, 22,23/10/2010, tiêm vét cho tất cả các đối tượng và tiêm mũi 2 vào chiều ngày 04/11/2010.