văn hóa - xã hội

Tập huấn về các cơ chế, chính sách đặc thù mới của Thành phố và Quận Long Biên trong lĩnh vực ASXH và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019
Ngày đăng 28/08/2019 | 15:13  | Lượt xem: 261

Sáng ngày 28/8/2019, tại hội trường tầng 2 – UBND quận, phòng LĐTBXH quận phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị tổ chức lớp tập huấn các cơ chế, chính sách đặc thù mới của Thành phố và Quận Long Biên trong lĩnh vực ASXH và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2019

Dự và trực tiếp làm báo cáo viên có đồng chí Trần Thị Hoài Hương – QUV, Trưởng phòng LĐTBXH quận, các đồng chí là thành viên Ban chỉ đạo Thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi Người có công, Trợ giúp người nghèo quận; Đồng chí Phó chủ tịch UBND – phụ trách văn hoá xã hội,  cán bộ Lao động TBXH, cán bộ BVCSTE, cán sự TNXH, tổ trưởng TDP của 14 phường.

Phần I, đồng chí Trần Thị Hoài Hương – QUV, Trưởng phòng LĐTBXH quận hệ thống toàn bộ các cơ chế, chính sách đặc thù mới của Thành phố và Quận Long Biên trong lĩnh vực ASXH để tổ trưởng TDP nắm bắt, trực tiếp là người phát hiện, đề xuất kịp thời các chế độ chính sách cho đối tượng, đảm bảo quyền lợi cho đối tượng.

Phần II, đồng chí Nguyễn Văn Đăng  - Phó trưởng phòng Lao động TBXH quận  triển khai kế hoạch và hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 và giải quyết các vấn đề còn thắc mắc, khó khăn trong việc thực hiện rà soát tại cơ sở.

Lớp tập huấn được tổ chức đúng quy định, nghiêm túc và đảm bảo chương trình đề ra.

Một số hình ảnh lớp tập huấn: