văn hóa - xã hội

Truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9), Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10) và Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) năm 2019
Ngày đăng 27/09/2019 | 15:38  | Lượt xem: 3855

Thực hiện kế hoạch số 3927/KH-SYT ngày 13/9/2019 của Sở Y tế Hà Nội về tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày tránh thai thế giới (26/9), Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10) và Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) năm 2019; Ban chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và DS-KHHGĐ quận Long Biên đã xây dựng kế hoạch 136/KH-BCĐ ngày 24/9/2019 triển khai tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng phù hợp với tình hình tại quận Long Biên.

Mục tiêu chung của các hoạt động truyền thông nhằm cung cấp thông tin đầy đủ về nguồn gốc và ý nghĩa của Ngày tránh thai thế giới, Ngày quốc tế người cao tuổi và Ngày quốc tế trẻ em gái cho các cấp ủy Đảng; chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, nhân dân trên địa bàn và đặc biệt là vị thành niên (VTN), thanh niên (TN); Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi (NCT), thích ứng với già hóa dân số góp phần thực hiện Chương trình hành động quốc gia về NCT giai đoạn 2012-2020, Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020, Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011-2020; ngăn chặn lựa chọn giới tính khi sinh và phân biệt đối xử về giới.

          Theo đó các hoạt động truyền thông hưởng ứng phải đảm bảo nội dung thông điệp truyền thông, khẩu hiệu tuyên truyền được triển khai đồng bộ, thống nhất; tổ chức thực hiện tiết kiệm nhưng phải đạt hiệu quả tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; quan tâm, chăm sóc trẻ em gái. Chủ đề của Ngày tránh thai thế giới 26/9/2019 là “chủ động sử dụng hiện pháp tránh thai phù hợp để tránh mang thai ngoài ý muốn”.Chủ đề Ngày quốc tế nguời cao tuổi 01/10/2019 là “Quan tâm, chăm sóc và phát huy vai trò, vị thế của người cao tuổi - Chủ động thích ứng với già hóa dân số”. Ngày quốc tế trẻ em gái 11/10/2019 có chủ đề: “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”.

Với các chủ đề, nội dung tập trung truyền thông trong tháng 10/2019, Ban chỉ đạo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu và DS-KHHGĐ quận Long Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, cụ thể từ quận đến cơ sở. Bên cạnh các hoạt động truyền thông thường xuyên, truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử Quận, phường, cơ quan thường trực - TTYT Quận - tham mưu tổ chức các hội nghị truyền thông, tọa đàm, cung cấp dịch vụ về Dân số - KHHGĐ; tuyên truyền về bình đẳng giới và vấn đề mất cân bằng giới tính khi sinh, lồng ghép khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi tại trạm Y tế phường Thượng Thanh nhân buổi ra mắt trạm Y tế điểm hoạt động theo nguyên lý y học gia đình...Theo kế hoạch, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, Trung tâm Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan in và căng treo banner với các chủ đề tuyên truyền theo hướng dẫn tại cổng Trung tâm Y tế, Trạm Y tế 14 phường và tại các trục đường chính của Quận. Đặc biệt Ban chỉ đạo chăm sóc sức khỏe ban đầu và DS-KHHGĐ quận tổ chức hội nghị điểm “Gặp mặt biểu dương trẻ em gái chăm ngoan, học giỏi trong các gia đình tiêu biểu thực hiện tốt chính sách dân số nhân ngày Quốc tế trẻ em 11/10” để biểu dương trẻ em gái chăm ngoan có thành tích xuất sắc trong học tập của các gia đình có hai con gái thực hiện tốt chính sách Dân số - KHHGĐ, gia đình làm kinh tế giỏi, nuôi dạy con tốt và chăm sóc nuôi dưỡng bố mẹ già tốt nhằm xây dựng hình ảnh giá trị mới của phụ nữ, trẻ em gái trong gia đình và cộng đồng...

Thông qua các hoạt động trên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của công tác Dân số - KHHGĐ đối với sự phát triển bền vững của địa phương, góp phần đạt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, giảm tốc độ mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tăng số người mới sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại./.